75-100%, Stockholm

Urolog

Vilka är vi?

Tvärdiciplinärt specialistcentrum

På Stockholms Urogynmottagning arbetar vi tvärdisciplinärt för att erbjuda så snabb och bra vård som möjligt för dig. Utöver vår allmängynekologiska och allmänurologiska verksamhet är vi spetskompetenta inom funktionell urologi. Vi har dessutom för avsikt att bygga ut vår verksamhet med att utveckla vår dagkirurgiska verksamhet inom 6 månader. 


På vår multidisciplinära, moderna, fräscha öppenvårdsmottagning med modern utrustning arbetar urologer, gynekologer och uroterapeuter. Vi får ett ökande antal remisser från såväl primärvård som från sjukhusen, och behöver bli flera.


Vi ingår i ett nätverk med bland annat Nya Karolinska och Danderyds Sjukhus och vi har ett nära samarbete med alla de större sjukhusen i Stockholm.

Dina arbetsuppgifter

Du skall vara specialist inom urologi, och gilla en miljö där man

  • tillsammans hela tiden strävar efter att förbättra det kliniska arbetssättet
  • tar erfarenhets- och kunskapsutbyte på allvar
  • trivs på arbetet

Vi arbetar i journalsystemet Take Care.

Den vi söker

Vi söker dig som är behörig urologspecialist. Du har ett varmt patientbemötande och är intresserad av att arbeta i ett multidisciplinärt arbetslag.  

Vad vi erbjuder

Verksamhet med gott rykte i nya ljusa lokaler vid T-bana Bergshamra, bra stämning på arbetsplatsen och goda ekonomiska villkor som anställd eller konsult. Möjligheter till kompetensutveckling särskilt inom urogynekologi och bäckenbottenproblematik.


Vi erbjuder dessutom möjlighet till utbildningsdagar, möjlighet till forskning samt handledning. Utöver dessa erbjuder vi möjlighet att vara med att utveckla vår dagkirurgi. 


Vad får du hos oss i jämförelse med sjukhus?

  • Du tjänar bättre
  • Du får en större frihet att styra över din arbetstid, ledighet etc.
  • Du slipper jour/helgarbete

Vad våra medarbetare tycker om UroGyn som arbetsgivare

Caroline - Urolog

Anna, Gynekolog

Hur kom det sig att du sökte jobb på Urogyn?

Vad tycker du om Urogyn som arbetsplats och arbetsgivare?

Varför skulle du rekommendera Urogyn som arbetsplats?

Vad är förvånande med Urogyn?

Vad är det bästa med ditt jobb?

När har du roligt på ditt jobb?

Caroline: Jag blev hitlockad från sjukhuset av min forskningshandledare Daniel. Det var en chans för mig att arbeta mer med den patientgrupp som vi studerade. Det var också bättre betalt, och gav möjlighet att styra över mina arbetstider

Anna: Jag hade kompisar som jobbade här, och som övertalade mig att pröva på det.

Caroline: Energiskt, glädjefyllt och intensivt. Arbetsplatsen genomsyras av viljan att ständigt anpassa arbetet efter patienternas och medarbetarnas behov

Anna: Trevlig personal, högt och ljust med fin utsikt. Fin cykelväg hit – perfekt vardagsmotion.

Caroline: För möjligheterna att utvecklas kliniskt och forskningsmässigt, för flexibiliteten i vardagen och livspusslet, och för möjligheten att på riktigt påverka praktik och arbetssätt.

Anna: Bra stämning, trevligt gäng, lättsamt. Det är det färre tunga patienter än på sjukhuset. Och terrassen förstås – att kunna sitta ute på lunchen!

Caroline: Att det är så seriöst och professionellt. Det handlar inte alls om att ”veva patienter på stan”. Vi är betydelsefulla för urologin i Stockholms län - en signifikant och erkänd aktör i nätverkssamverkan med akutsjukhusen.

Anna: Det extremt vänliga bemötandet som både patienter och vi vårdgivare får. Och att precis alla verkas trivas med jobbet.

Caroline: Respekten vi visar varandra -vårdgivare och övrig personal - och respekten som vi visar patienterna, och som patienterna oftast också har för oss.

Anna: Att jag kan göra skillnad, på en trevlig arbetsplats utan negativ stress. Att jag kan känna mig värdefull och viktig utan att behöva gå in i väggen.

Caroline: På luncherna skrattar vi mycket. Också i patientrelationerna, med vissa patienter som jag hjälpt under flera år, kan faktiskt ha kul tillsammans, patienten och jag.

Anna: Ofta med patienterna, och alltid på luncherna.

Caroline Elmér

073-811 46 04

caroline.elmer@urogyn.se

Har ni några frågor till oss?

Vi besvarar dem gärna

Fyll i formuläret. Det tar max 2 minuter

Denna annons är skapad av Talently Recruitment Tech AB